Προτσίντα

Προτσίντα (Tour around the Island)

Half Day Tour around the island with 2 hour stop in Procida.

Τρίτη / Πέμπτη
Euro 30,00 (παιδιά 5/12 years € 20,00)
➤ Only with reservation.

Από Forio 14:30,
Lacco Ameno 14:50,
Casamicciola 15:00,
Ίσκια 15:15
➜Από Προτσίντα 18:00

Island tour by boat +
Περιήγηση με μίνι λεωφορείο

Euro 45,00 (παιδιά 3/12 years € 40,00)

Motorboat tour along the islands of Procida and Vivara. Stop with disembarkation at the Port of Marina Grande, start of the tour with accommodation in micro-taxi, during the tour there will be various panoramic stops, from the upper part, Terra Murata, the oldest and highest area of ​​the island, until reaching, through the characteristic ancient alleys, the other side of Procida.


Προτσίντα

Καθημερινά
Round Trip Euro 25,60 (παιδιά 2/12 years € 17,60)

aναχώρηση από Casamicciola φτάνω σε Προτσίντα 07:10 – 09:45 – 13:50
aναχώρηση από Προτσίντα φτάνω σε Casamicciola 13:15 – 17:05 – 19:45
info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email